Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti för privatkonsumenter, men många produkter har längre garanti än då.

Dock gäller ingen garanti för näringsidkare (företag, kommuner, skolor, föreningar) på de produkter som endast är avsedda för privat bruk.

På produkter avsedda för kommersiellt bruk gäller ett års garanti för näringsidkare. Se vilken målgrupp produkten är avsedd för under "produktdetaljer" för respektive produkt.

Läs mer om garanti