Kundtjänst 031-260 290 Meny 031-260 290

Kundservice

Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För företag gäller köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti för privatkonsumenter, men många produkter har längre garanti än då. Dock gäller ingen garanti för näringsidkare (företag, kommuner, skolor, föreningar) på de produkter som endast är avsedda för privat bruk. På de produkter avsedda för kommersiellt bruk gäller ett års garanti för näringsidkare. För att se vilken målgrupp produkten är avsedd för och för att se de garantitider som gäller så titta under faktafliken under respektive produkt. Köparen har aldrig bättre rätt mot Studsexperten än vad Studsexperten har mot respektive tillverkare.

 

Reklamation
För privatpersoner skall reklamation göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Givetvis ersätter Studsexperten kund med (rimliga) fraktkostnader. Konsumentköplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som kund vissa rättigheter, normalt 3 år reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan. Mer information om denna lag kan du finna på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se/
 

För näringsidkare (företag) skall även där reklamationen göras inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Köplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.
 

Vid eventuell tvist så följer Studsexperten Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Vid reklamation så kontakta oss på något av följande sätt:

Tfn: 031-260 290

Mailadress: info@studsexperten.se

Adress:

Studsexperten

Rullagergatan 9

415 26 Göteborg


Transportskador
För din egen skull och för snabbare hantering kontrollera eventuella transportskador vid mottagning av gods. Upptäcker du skador bör detta anmälas direkt till transportören och anges på fraktsedeln.


Ångerrätt
Studsexperten lämnar 14 dagars ångerrätt från att du mottagit varan. Vid utnyttjad ångerrätt skall varan returneras i orginalförpackningen.
Du kan lämna tillbaka produkten direkt till våra lager i Göteborg och Stockholm eller skicka den till oss med ett transportbolag, fraktkostnaden står du själv för. Varan skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Vi kan även hjälpa dig med returfrakten men fraktkostnaden får du stå för. Kontakta alltid oss först om du tänker lämna tillbaka en vara.
Om du fått fel leverans står vi givetvis för transportkostnaden, annars får du stå för den själv. Vid händelse av att något skulle saknas i leveransen eller skulle vara defekt skall Studsexperten komplettera eller ersätta kunden inom 2-5 dagar från att meddelandet mottagits, eller så fort reservdelen kommit in på lager. Ångerrätten gäller ej företag!

 

Tfn: 031-260 290

Mailadress: info@studsexperten.se

Adress:

Studsexperten

Rullagergatan 9

415 26 Göteborg
 

Återbetalning
Du som kund har rätt att återfå pengarna inom 30 dagar, om du häver köpet, från den dag då Studsexperten har mottagit meddelandet. Om Studsexperten företar omleverans eller avhjälpande av felet vid en reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 30 dagar från den dag då Studsexperten mottagit den reklamerade varan.


Personuppgifter
Studsexperten behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dem bara i våra kontakter med kunderna och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dessa. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Personuppgifterna skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

Försäljning till minderåriga
Studsexperten ingår endast avtal med myndig person (18 år), alternativt omyndig person med målsmans tillstånd.


Beställning
Beställningar sker via hemsidan, mejl eller telefon såvida ej annat avtalats. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Studsexperten lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.


Priser
Alla produktpriser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Frakt tillkommer alltid om ej annat anges.
Vid fakturabetalning är kredittiden 14 dagar.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med femton (15) % plus gällande diskonto från förfallodagen. Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.


Leveranstider
På hemsidan anges leveranstid vilken bekräftas/ förtydligas av oss vid beställning. Studsexperten reserverar sig dock för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för denna leveransindikering, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vid felaktigt lagersaldo eller annan anledning som resulterar i försenad leverans kontaktar Studsexperten givetvis dig som köpare.
Leveranstiden är 1-44 dagar, men vanligtvis 1-4 dagar för lagerförda varor.


Leveranser
Leverans sker på till gemensamt bestämd plats med en av Studsexperten vald speditör, och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Studsexperten vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att, efter det att Studsexperten effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören samt tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet.
Risken för varan övergår på kunden efter mottagandet.
Undersök alltid om förpackningen har synliga skador tillsammans med transportören som skall notera detta på fraktsedeln.


Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som är beställd hos tillverkaren och börjat tillverkas inte kan förändras.


Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker då ordern skickats till lagret för hantering. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken tillverkats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt varan från fabriken och den börjat tillverkas.
Ej uthämtat paket räknas ej som avbeställning. Vid ej uthämtat paket får kund stå för samtliga fraktkostnader.


Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Studsexperten kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.


Företaget
Studsexperten är en del av Avero AB, organisationsnr: 556689-7384.
Adressen är Rullagergatan 9, 415 26 Göteborg.

Tfn: 031-260 290, fax 031-31 31 421
Vi innehar F-skattebevis.


Copyright
Innehållet på www.hoppborgar.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (§ 49 URL). Denna paragraf innebär kortfattat ett förbud mot att kopiera hela eller delar av vår webbplats och göra detta tillgängligt för allmänheten. Uppsåtlighet eller grov oaktsamhet beträffande dessa rättigheter kan leda till böter eller fängelse upp till två år.
Upphovsrätt - Copyright 2004-2006, Avero AB - All rights reserved.


Tvist
Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.


Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Studsexpertens sida, som gör att Studsexperten ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Studsexperten befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

/Olle Göransson

Har du frågor? Ring eller mejla oss gärna!

X